Työn­johto­harjoit­teli­jat saapuivat taloon

Yhtenä kesän merkkinä voitaneen pitää aurinkoisten ja lämpimien säiden lisäksi sitä, että kesätyöntekijät ovat saapuneet taloon. Yksi Renevon kesän 2020 työn­johto­harjoit­teli­joista on Ben Huang, joka aloitti työt toukokuussa. Ben on rakennus­insinööri­opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Monen muun opiskelija tavoin, Ben kävi useammassa yrityksessä haastattelussa. Renevossa kiinnosti aktiivinen ja vastuullinen asenne sekä eheä organisaatio. Haastattelun jälkeen Ben jäikin toivomaan tulevansa valituksi Renevolle. Benin mielestä työt ovat lähteneen oikein mukavasti käyntiin ja tukea on saanut koko Renevon tiimiltä, sopeutuminen työyhteisöön on sujunut vaivattomasti. Töihin on mukava tulla. Työtehtäviltä hän odottaa haasteellisuutta ja uuden oppimista.…

Kia Tuuli – Uutena toimihenkilönä Renevolla

Työnjohtaja Kia Tuuli

Kia Tuuli aloitti Renevolla työnjohtajana helmikuussa 2020. Kia työskentelee työnjohtajana viihtyvyysremonttikohteessa Helsingissä. Jo työhaastattelussa Kian vakuutti ihmisten avoimuus ja mukava tunnelma. Keskustelun lomassa puhuttiin myös organisaatiossa vallitsevasta kulttuurista, että tukea löytyy tilanteeseen kuin tilanteeseen eli yksin ei tarvitse jäädä haasteiden edessä. Samalla jaetaan tietoja sekä taitoja. Kia toteaakin, että keskustelussa käydyt asiat ovat toteutuneet oikein hyvin työarjessa. Uuteen työpaikkaan Kia kokee päässeensä sisään hyvin ja hänet on otettu lämpimästi vastaan. Yhdeksi tärkeäksi seikaksi hän nostaa sen, ettei Renevolla kukaan ole kasvoton vaan ketterä rakenne takaa sen, että kaikki tuntevat toisensa…

Keväällä nimitimme viisi uutta toimihenkilöä

Alkuvuoden 2020 aikana on joukkomme vahvistunut uusilla huipputyypeillä. Kia Tuuli on aloittanut helmikuussa työnjohtajana Helsingissä ja Juha Rajavuori aluepäällikkönä Lahdessa. Maaliskuussa aloittivat Marko Kangas, Tommi Elo ja Kasper Koskivirta työnjohtajina Helsingissä. Toivotamme uudet työkaverit lämpimästi tervetulleiksi taloon.

Ensimmäinen allianssimallilla toteutettu HOAS:n peruskorjaushanke valmistui

Ensimmäinen allianssimallilla toteutettu peruskorjaushanke yhteistyössä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön kanssa on saatu valmiiksi. Mielenkiintoinen 85:n asunnon peruskorjaushanke on luovutettu 29.1.2020 nolla-virheluovutuksena tilaajalle. On ollut ilo olla mukana tässä hankkeessa. Tästä on hienoa jatkaa niin nykyisten kuin tulevienkin hankkeiden parissa.

Renevo ja Asokodit toteuttaa yhteistyöllä viihtyvyysremontteja

Renevo toteuttaa yhteistyössä Asokotien kanssa kolmen kohteen viihtyvyysremontit asunnoissa ja yleisissä tiloissa vuosien 2019–2020 aikana. Konseptin mukaisesti työt suoritetaan asukkaiden asuessa asunnoissaan koko remontin ajan. Viihtyvyysremontit parantavat asumisen viihtyisyyttä ja laatua. Remonteissa uusitaan asuntojen keittiöt, märkätilat ja kiintokalusteet, vaihdetaan väliovet sekä laitetaan lattioihin laminaatit.

Syksyn uudet toimihenkilöt

Renevo on kasvattanut osaajajoukkoaan uusilla nimityksillä kuluneen syksyn aikana. Työnjohtajiksi on nimitetty Jarno Silèn, Erkki Menna ja Miko Kumpulainen. Työmaainsinööreiksi on nimitetty Jarmo Laaksonen, Tommy Etokari ja Jenni Nurkki. Renevo toivottaa uudet toimihenkilöt tervetulleiksi taloon!

Haapalahdenkatu 13 kodit kuntoon

Pikku Huopalahdessa sijaitsevassa M2 Kodit kiinteistössä on alkanut Koti kuntoon - perusparannusremontti. Kaikki pinnat, keittiön kaapit ja kodinkoneet uusitaan. Remontin aikana osa asukkaista asuu kodeissaan, osa muuttaa sijaisasuntoihin. Remontti kestää noin kuukauden per asunto ja 36 asunnon kokonaisuus valmistuu syksyllä.