Kehityshanke käynnistyi – Korjausrakentamista tahtituotannon keinoin

Rakennusurakointi

Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen toimintamallia, jossa hyödynnetään tahtituotannon periaatteita. Olemme innolla mukana! Allianssimallilla toteutettava kehityshanke yhdistää eri ammattialojen asiantuntijuudet. Ratkaisujen hakeminen yhdessä mahdollistaa uudistuneen korjausrakentamisen mallin. Toimitusjohtajamme Arttu Liukku toteaa, että perinteisiin toimintamalleihin verrattuna uudessa mallissa on hyvää se, että hankkeen eri osapuolet ovat saman pöydän ääressä pitkään, ennen kuin kohteiden varsinaiset rakennustyöt aloitetaan. Näin toimintatavoista saadaan kehitettyä mahdollisimman hyviä, toimivia, kustannustehokkaita ja asukkaat huomioivia jo ennen varsinaisten rakennustöiden alkua. Renevolla on työntäyteinen ja mielenkiintoinen syksy edessä tämän kehityshankkeen ja monien muiden, käynnissä olevien ja alkavien kohteiden parissa. Katso myös:…

Kalustomme uudistui

Päivitimme kalustoamme entistä ehommaksi. Siitä huolimatta meidät tunnistaa edelleen samoista väreistä ja tutun logon kera, kun liikumme asiakaskohteissamme.

Vantaan Asolan peruskorjauskohde valmistuu

Vantaan Asolassa aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa 49 asunnon peruskorjaus. Kohteen asunnot ovat rivitaloja ja osa asunnoista on kaksikerroksisia. Asunnot päivitettiin remontilla viihtyisiksi ja uudenaikaisiksi, sillä asunnot remontoitiin pinnoiltaan kokonaisuudessaan. Ulkopuolella julkisivut maalattiin ja katot kunnostettiin sekä ulko-ovet vaihdettiin uusiin. Urakan päätyttyä, työmaakaluston matkattua seu­raa­valle kohteelle, siistitään vielä piha-alue kuntoon. Kohteen työnjohtaja Marko Kangas toteaa, että projekti on sujunut hyvin. Kohteella on ollut runsaasti tilaa toimia ja se on näkynyt muun muassa aluesuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa. Logistiikka on pystytty ohjamaan lähelle asuntoja, joka on ajallisesti säästänyt siirroissa. Ennakointi on ollut myös…

Katajanokanrannan perusparannusurakka alkoi

Maaliskuussa aloitimme Katajanokanrannassa perusparannuksen kohteeseen, jossa on 50 asuntoa. Laajassa perusparannuksessa uusitaan muun muassa kohteen putkistot, tietoverkot ja vesikatto. Myös asunnot ja yhteiset tilat uusitaan viihtyisiksi sekä nykyaikaisiksi. Kohde valmistuu marraskuussa 2021.

Toimihenkilönä Renevolla – takuutyönjohtaja Kasper Koskivirta

Kasper työskentelee Helsingissä takuutyönjohtajana, hän aloitti Renevolla vuoden 2020 maaliskuussa. Takana on siis pian vuoden mittainen kokemus Renevolaisena. Kasper hakeutui työhaastatteluun positiivisen palautteen vuoksi, jonka Renevosta oli kuullut. Työhaastattelussa Kasper huomasi, kuinka tapaamisesta jäi lämminhenkinen fiilis ja johtoa oli vaivatonta lähestyä sekä vallitsevasta ilmapiiristä sai sen käsityksen, että Renevolla välitetään aidosti työntekijöistä ja työilmapiirin laadusta. Vaikutuksen Kasperiin teki se, että haastatteluun saapuessaan, jokainen toimistolla ollut työntekijä tervehti häntä ja he ottivat avoimin mielin uuden henkilön vastaan. Yhtenä huomiona Kasper myös mainitsee sen, että hän halusi nimenomaan korjausrakentamiseen mukaan ja Renevo…

Nimitimme alkuvuodesta kaksi toimihenkilöä

Henry Huhtilainen nimitettiin työpäälliköksi alkuvuodesta Helsingin yksikköön. Henry on toiminut Renevolla jo useamman vuoden työnjohtajan tehtävissä. Tommy Etokari nimitettiin kehitysinsinööriksi, hän jatkaa myös työmaainsinöörin työtehtävissä. Lämpimät onnittelut uusista nimityksistä!

Hoasin Akanapolun peruskorjausurakka valmistui Vantaalla

Vantaalla saatiin valmiiksi kaksi vuotta kestänyt peruskorjausurakka. Tämä Hoasin kohde Akanapolulla koki suuren muutoksen peruskorjauksen myötä, sillä jaetuista soluasunnoista saatiin 100 uutta asuntoa ja näin ollen asuntojen kokonaismäärä oli urakassa 269. Asunnoissa uusittiin keittiöt ja märkätilat sekä kaikki pinnat. Porrashuoneet, joita kohteessa on 13 kappaletta ja kaikki yleiset tilat saivat aivan uudenlaiset pinnat ja ilmeet. LVISA tekniikka ja vesikatot uusittiin kokonaisuudessaan. Piha-alueet kunnostettiin myös ja pihalle rakennettiin uusi piharakennus. Työmaan vastaavan työnjohtajan Henri Huhtilaisen mukaan urakka sujui oikein hyvin ja kiitokset kuuluvatkin työmaan porukalle, Hoasille, aliurakoitsijoille ja muille yhteistyötahoille.