Päivittäisjohtamispalaveri on tärkeä työkalu tahtituotannon työmailla

Joka aamuinen päivittäis­johtamis­palaveri on yksi tärkeistä tahtituotantoa käyttävän työmaan työkaluista. Noin vartin kestävässä tapaamisessa käsitellään yhdessä työnjohdon ja urakoitsijoiden ”nokkamiesten” kanssa edellisen ja alkavan päivän työvaiheet sekä mahdolliset esteet. Havaittuihin esteisiin päätetään ratkaisut yhdessä. Kun työmaan tilannekuva on työmaan tekijöillä tiedossa, starttaa päivä tehokkaasti ja turvallisesti liikkeelle.

Asiapitoinen palaveri on myös työmaan yhteinen kahvihetki, jossa vaihdetaan kuulumiset ja keskustellaan
yhdessä. Palaverin tärkeydestä, hyödyllisyydestä sekä mukavasta ilmapiiristä kertonee myös se, että
osallistumisprosentti on joka aamu hyvin korkea, esimerkiksi kuvan työmaalla.