Kehityshanke käynnistyi – Korjausrakentamista tahtituotannon keinoin

Rakennusurakointi

Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen toimintamallia, jossa hyödynnetään tahtituotannon periaatteita. Olemme innolla mukana!

Allianssimallilla toteutettava kehityshanke yhdistää eri ammattialojen asiantuntijuudet. Ratkaisujen hakeminen yhdessä mahdollistaa uudistuneen korjausrakentamisen mallin.

Toimitusjohtajamme Arttu Liukku toteaa, että perinteisiin toimintamalleihin verrattuna uudessa mallissa on hyvää se, että hankkeen eri osapuolet ovat saman pöydän ääressä pitkään, ennen kuin kohteiden varsinaiset rakennustyöt aloitetaan. Näin toimintatavoista saadaan kehitettyä mahdollisimman hyviä, toimivia, kustannustehokkaita ja asukkaat huomioivia jo ennen varsinaisten rakennustöiden alkua.

Renevolla on työntäyteinen ja mielenkiintoinen syksy edessä tämän kehityshankkeen ja monien muiden, käynnissä olevien ja alkavien kohteiden parissa.

Katso myös: Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen mallia tahtituotannon keinoin (Asuntosäätiö.fi 14.9.2021)