Vantaan Asolan peruskorjauskohde valmistuu

Vantaan Asolassa aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa 49 asunnon peruskorjaus. Kohteen asunnot ovat rivitaloja ja osa asunnoista on kaksikerroksisia.

Asunnot päivitettiin remontilla viihtyisiksi ja uudenaikaisiksi, sillä asunnot remontoitiin pinnoiltaan kokonaisuudessaan. Ulkopuolella julkisivut maalattiin ja katot kunnostettiin sekä ulko-ovet vaihdettiin uusiin. Urakan päätyttyä, työmaakaluston matkattua seu­raa­valle kohteelle, siistitään vielä piha-alue kuntoon.

Kohteen työnjohtaja Marko Kangas toteaa, että projekti on sujunut hyvin. Kohteella on ollut runsaasti tilaa toimia ja se on näkynyt muun muassa aluesuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa. Logistiikka on pystytty ohjamaan lähelle asuntoja, joka on ajallisesti säästänyt siirroissa. Ennakointi on ollut myös tärkeä asia onnistuneen projektin kannalta.

Marko on työnjohtajana tyytyväinen kohteen laatuun, sillä tavoite luovuttaa asunnot virheettöminä asukkaille, on toteutunut erittäin hyvin. Asukasyhteistyö on ollut sujuvaa ja miellyttävää. Joustavuuden ilmapiiri on vallinnut työmaalla alusta alkaen. Marko täsmentää, että keskustelemalla asukkaiden kanssa ja joustolla puolin sekä toisin, on saavutettu hyvä ilmapiiri ja remontti on edennyt hyvin. Työmaalla on ollut mukava työskennellä. Kiitokset kuuluvat myös urakan kaikille yhteistyö­kump­pa­neil­le, joiden kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja keskustelevaa. Aikataulussa on pysytty koko urakan ajan.