Toimihenkilönä Renevolla – takuutyönjohtaja Kasper Koskivirta

Kasper työskentelee Helsingissä takuutyönjohtajana, hän aloitti Renevolla vuoden 2020 maaliskuussa. Takana on siis pian vuoden mittainen kokemus Renevolaisena.

Kasper hakeutui työhaastatteluun positiivisen palautteen vuoksi, jonka Renevosta oli kuullut. Työhaastattelussa Kasper huomasi, kuinka tapaamisesta jäi lämminhenkinen fiilis ja johtoa oli vaivatonta lähestyä sekä vallitsevasta ilmapiiristä sai sen käsityksen, että Renevolla välitetään aidosti työntekijöistä ja työilmapiirin laadusta. Vaikutuksen Kasperiin teki se, että haastatteluun saapuessaan, jokainen toimistolla ollut työntekijä tervehti häntä ja he ottivat avoimin mielin uuden henkilön vastaan. Yhtenä huomiona Kasper myös mainitsee sen, että hän halusi nimenomaan korjausrakentamiseen mukaan ja Renevo antoi hyvän näköalapaikan siihen. Kuluneen vuoden aikana Kasper on vastannut kohteiden takuutöistä mutta lisäksi hän on ollut mukana useamman kohteen loppuunsaattamisessa ja kokemusta on haettu myös kesälomasijaisuuksien myötä työmaa-arjen hoitamisesta.

Työ on Kasperin mukaan nimenomaan sitä, mitä hänelle oli luvattu ja mitä hän haastattelun perusteella odotti. Työn aloitus sujui hyvin luontevasti ja tukea on saanut koko ajan muilta työntekijöiltä. Kasper mainitsee yrityksen erityspiirteeksi sen, että työilmapiiri muistuttaa suurperheen ilmapiiriä, jossa välitetään toisista ja varmistetaan sitä, että jokainen pärjää hyvin siinä, mitä on tekemässä.

Takuutöiden osalta Kasper nostaa esiin työn haasteellisuuden mutta kokee, että oma luonne on juuri oikeanlainen kyseiseen tehtävään; haasteet ovat mieluisia ja työviikot sujahtavat hetkessä, sillä mielenkiintoisia tehtäviä on runsaasti. Työssään Kasper kokee saaneensa vaikuttaa siihen, millä tavalla hoitaa avoinna olevat työtehtävät. Työssä on vapautta ja vastuuta, se tuo mielekkyyttä.

Seuraavilta vuosilta Kasper odottaa tulevia haasteita ja ajatuksena on, että jossain vaiheessa hän aloittaisi oman työmaan johtamisen.