Kia Tuuli – Uutena toimihenkilönä Renevolla

Työnjohtaja Kia Tuuli

Kia Tuuli aloitti Renevolla työnjohtajana helmikuussa 2020. Kia työskentelee työnjohtajana
viihtyvyysremonttikohteessa Helsingissä.

Jo työhaastattelussa Kian vakuutti ihmisten avoimuus ja mukava tunnelma. Keskustelun lomassa puhuttiin
myös organisaatiossa vallitsevasta kulttuurista, että tukea löytyy tilanteeseen kuin tilanteeseen eli yksin ei
tarvitse jäädä haasteiden edessä. Samalla jaetaan tietoja sekä taitoja. Kia toteaakin, että keskustelussa
käydyt asiat ovat toteutuneet oikein hyvin työarjessa.

Uuteen työpaikkaan Kia kokee päässeensä sisään hyvin ja hänet on otettu lämpimästi vastaan. Yhdeksi
tärkeäksi seikaksi hän nostaa sen, ettei Renevolla kukaan ole kasvoton vaan ketterä rakenne takaa sen, että
kaikki tuntevat toisensa ja kokemuksia sekä mielipiteitä vaihdetaan jatkuvasti.

Uudispuolelta hankitun kokemuksen lisäksi, Kia halusi lähteä työskentelemään korjausrakentamiseen ja
toteaa, että hän on saanut haastavia työtehtäviä, joissa pääsee kehittämään itseään. Korjausrakentamisen
puoli on yllättänyt positiivisesti.